Home

Actuele tijd

Countdown

tot aangifte 2016

Afspraak maken?

Heeft u nog geen afspraak kunnen maken?

bel dan: 06 516 287 49

 

Businesscard

 

businesscard 


Realisatie website:
offermans-advies
Bankverklaring
Bankverklaring en de rol van een Notaris Afdrukken
maandag, 28 september 2015

logo-enveloppeBankverklaring en de rol van de Notaris

De notariële verklaring van erfrecht is voor de erfgenamen een belangrijk document om te kunnen beschikken over de erfenis. Als een bank afgaat op een verklaring van erfrecht dan kan het nooit verweten worden dat zij onverschuldigd uitgekeerd hebben aan degene die volgens de verklaring rechthebbende is. De wet beschermt namelijk degene die is afgegaan op de inhoud van een verklaring van erfrecht. Ondanks de bescherming die de verklaring van erfrecht biedt, blijken banken niet altijd een verklaring van erfrecht te verlangen. Omdat het beleid per bank verschilt, heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), gemeenschappelijk beleid ontwikkeld. Door het beleid kan een bankverklaring voldoende zijn. Door in plaats van de verklaring van erfrecht een bankverklaring af te leggen bespaart de langstlevende op de notariskosten. In een aantal gevallen blijft een verklaring van erfrecht nodig.

Ondanks dit beleid, blijven banken vasthouden aan een door de notaris opgemaakte Akte van Erfrecht. Ook als de langstlevende overleden is, vragen banken ten tweede male een notaris te consulteren. Kosten vanaf € 500,00.

Is dit nu werkelijk gewenst? Wij denken van niet.....

Erfgenamen worden geconfronteerd met de volgende door de bank genomen acties:

  • Zij hebben betaal-, spaar en/of effectenrekening(en) geblokkeerd.
  • Zij hebben bankpas(sen) en creditcard(s) op naam van overledene en hun gemachtigde(n) geblokkeerd.
  • Incasso’s (automatische afschrijvingen) lopen maximaal drie maanden door.
  • Automatische periodieke overboekingen zijn stopgezet.
  • De naam van de rekening(en) is aangepast door toevoeging ‘erven’.
  • De rekening(en) loopt/lopen in principe nog een jaar door om de erfgenamen de tijd te geven alle zaken af te wikkelen.

Wat nu te doen:
De bank wil graag een gesprek met iemand die namens de erven mag handelen. Tijdens dit gesprek neemt de bank alle relevante zaken door. Ook of een Verklaring van Erfrecht (via de notaris) nodig is, of dat een vrijwaring volstaat.

En daar ligt nu het probleem:

Er ligt juridisch geen verplichting om een Akte van Erfrecht te verlangen, doch banken blijven hardnekkig in hun eisenpakket. Tegenwoordig is het heel makkelijk om na te gaan of de overledene een testament heeft gedeponeerd bij een notaris: het Centraal Testament Register (CTR) geeft hier uitsluitsel over.

Gewapend met het Trouwboekje ouders (met overzicht nakomelingen), Uittreksel CTR en Akte Erfrecht eerst overledene, hebben erfgenamen gelijke informatie, met een eender gelijke juridische lading, als de door een notaris opgemaakte akte.

Overigens is het vragen van een gereduceerd tarief bij notarissen (want de erven hebben al het onderzoek al verricht) weinig hoopvol. Notarissen willen dat niet. Volle tarieven verlangen, terwijl de informatie (gratis) aangereikt wordt, spreekt niet voor flexibel zakendoen. Je zou haast kunnen denken, dat er nog onderlinge afspraken gelden.

Nu is het zaak een compromis voorstel door de bank te laten accepteren door het aanreiken van:

  • Verklaring Erfrecht eerst overledene
  • Verklaring vanuit CTR laatst overledene ouder
  • Eventuele vrijwaring van erven t.o.v. bank

 

 
 
 


Pagina 1 van 1