Home

Actuele tijd

Countdown

tot aangifte 2016

Afspraak maken?

Heeft u nog geen afspraak kunnen maken?

bel dan: 06 516 287 49

 

Businesscard

 

businesscard 


Realisatie website:
offermans-advies
Deutsche Rente
Tegenmoetkoming premie die over de Duitse Rente (Pensioen) afgedragen moet worden Afdrukken
maandag, 28 september 2015

logo-enveloppeAanvraag om een tegemoetkoming in de premiekosten voor de Nederlandse ziektekostenverzekering (Zorgverzekeringswet/ AWBZ) die over het Duitse pensioen afgedragen moeten worden

Wanneer u als ontvanger van een pensioen/uitkering uit de Duitse wettelijke pensioenverzekering (‘Rentenversicherung‘) in Nederland verzekerd bent volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), komt u mogelijk in aanmerking voor een toeslag (‘Zulage‘) uit de Duitse pensioenverzekering voor de inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremies die over het Duitse pensioen afgedragen moeten worden.
De premie die u volgens de Zvw verschuldigd bent, is als volgt samengesteld: - een inkomensonafhankelijk vast bedrag dient rechstreeks aan de zorgverzekeraar te worden afgedragen. Houdt u er rekening mee dat u over dit bedrag geen toeslag kunt ontvangen. - een inkomensafhankelijke bijdrage dient aan de Nederlandse Belastingdienst te worden afgedragen. Over deze bijdrage kan eventueel een toeslag worden verleend.
Recht op een toeslag bestaat eventueel ook op grond van de aan de Nederlandse Belastingdienst af te dragen inkomensafhankelijke AWBZ-premies.
De toeslag bedraagt maximaal de helft van de inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremies die u in Nederland over het Duitse pensioen moet betalen. In geen geval wordt echter meer dan de helft van het bedrag betaald dat is berekend over het Duitse pensioenbedrag van het met 0,9 procent verminderde algemene premiepercentage van de Duitse wettelijke ziektekostenverzekering.

Indien u een ouderdomspensioen ontvangt, dient de aanvraag op zijn laatst te worden ingediend aan het einde van de 3e kalendermaand na afloop van de maand waarin aan de eisen van een aanspraak op de toelage wordt voldaan. - Indien u van een nabestaandenpensioen geniet, wijzen we u erop dat de toelage maximaal over een tijdperk van 12 maanden vóór het indienen van de aanvraag kan worden verstrekt. Als uw aanvraag te laat binnenkomt gaat de toeslag pas in op de eerste dag van de maand, waarin de aanvraag werd ingediend.


Om de toeslag te kunnen ontvangen moet u door middel van een verklaring van de Nederlandse Belastingdienst in principe voor ieder belastingjaar aantonen welke bedragen aan inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremies u in Nederland over het Duitse pensioen heeft betaald. Om te voorkomen dat u ieder jaar opnieuw zelf bij de Belastingdienst een verklaring moet opvragen, is een geautomatiseerde procedure ontwikkeld, waarmee, uiteraard met inachtneming van de voorschriften m.b.t. de databescherming, de gegevens die de Duitse verzekeringsorganen nodig hebben met de Nederlandse Belastingdienst uitgewisseld worden. Daarbij maken de Duitse verzekeringsorganen,los van uw aanvraag, aan de Belastingdienst de hoogte van het in een kalenderjaar betaalde Duitse pensioen bekend. Na afgifte van de definitieve Nederlandse belastingaanslag deelt de Belastingdienst aan het Duitse verzekeringsorgaan de hoogte van de over het Duitse pensioen te betalen zorgverzekeringspremies mee. Zodra de Duitse verzekeringsorganen over deze gegevens beschikken kan, mits uw aanvraag op tijd werd ingediend, de toeslag over ieder kalenderjaar achteraf worden berekend en in één bedrag aan u worden uitbetaald. Wij wijzen u erop dat een periodieke betaling van de premiestoeslag niet mogelijk is.

 

 
 
 


Pagina 1 van 1